HÃNG SẢN XUẤT

MỨC GIÁ

Máy hút mùi Taka

OFF

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170I

5.780.000₫ 6.800.000₫
OFF

Máy hút mùi Taka H70B

5.525.000₫ 6.500.000₫
OFF

Máy hút mùi TAKA TK-190P

6.120.000₫ 7.200.000₫
OFF

Máy hút mùi Taka H90B

5.780.000₫ 6.800.000₫
OFF

Máy hút mùi Taka H70C

5.840.000₫ 7.300.000₫
OFF

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-170E

3.825.000₫ 4.500.000₫
OFF

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT70I

4.462.500₫ 5.250.000₫
OFF

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HT70E

3.825.000₫ 4.500.000₫
OFF

MÁY HÚT MÙI TAKA HC70E

4.400.000₫ 5.500.000₫
OFF

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-HC270B

2.295.000₫ 2.700.000₫
OFF

MÁY HÚT MÙI TAKA TK-270W2

2.635.000₫ 3.100.000₫
X
Hỗ trợ trực tuyến